Skip to Content

Naga prawda o opłatach za mieszkanie

Jako właściciel mieszkania, możesz sprawdzić aktualne saldo i dokonać przeanalizować własne wpłaty i zobowiązania. Masz dostęp do szczegółowego wykazu wszystkich wpłat i naliczeń.

W serwisie dostępny jest też szczegółowy wykaz składników tworzących kwotę naliczenia, historia odczytu liczników i głosowań.

Dodatkowo Zarządca korzystając z serwisu może udostępniać mieszkańcom dodatkowe informacje w postaci plików dostępnych do pobrania lub dodatkowych stron informacyjnych.Skontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa